Adatvédelmi nyilatkozat

ADATÉDELMI NYILATKOZAT

A CHILI HOTSPOT Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 8., cégjegyzékszám: Cg.07-09-026888) az információszabadságra és a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak eleget téve a honlap és wifi-hotspot szolgáltatás keretében igénybe vett webes alkalmazás felület (továbbiakban együtt: webes felületek) látogatóinak személyes adatait bizalmasan, a jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.

Amennyiben az adatvédelmi feltételek alkalmazásával, rendelkezéseinek jelentésével kapcsolatban kérdés merül fel, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az üzemeltetővel a honlapon feltüntetett elérhetőségeken.

Kérdésre minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a jogszabályban meghatározottakról, így különösen a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és a adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A használt fogalmak meghatározása:

A jelen Adatvédelmi Feltételekben használt fogalmak alatt az adatvédelmi jogszabályok (elsősorban a 2011. évi CXII. tv. 3. §-a) által meghatározott fogalmakat kell érteni, amennyiben eltérő értelmezés nem kerül megjelölésre.

Az adatkezelés során a 2011. évi CXII. tv-ben foglaltak szerint kell eljárni.

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb információk:

A CHILI HOTSPOT Kft. tájékoztatja az általa üzemeltetett webes felületek látogatóit, felhasználóit, hogy

– a webes felületeken történő mindenféle adatszolgáltatás önkéntes;

– az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékoztatás alapján megadott hozzájárulása;

– az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelők között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időtartam, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja;

– az érintett jogorvoslati jogait a 2011. évi CXII. tv és a 2008. évi XLVIII. tv tartalmazzák;

– az érintettek adatait csak a CHILI HOTSPOT Kft alkalmazottai ismerhetik meg a feladataik ellátásához szükséges mértékben

A CHILI HOTSPOT Kft. által üzemeltetett webes felületekre történő bejelentkezéssel, illetve azok meglátogatásával, valamint e-mail cím és egyéb bejelentkezési azonosító (pl. Facebook azonosító) önkéntes módon történő megadása esetén a felhasználó – a fenti előírások ismeretében – hozzájárul ahhoz, hogy a részére a CHILI HOTSPOT Kft. további, reklám és egyéb üzleti célú elektronikus levelet küldjön. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat, a levelek küldését megszüntetheti, a levelek alján lévő linkre kattintva vagy más hasonló technikai megoldással.

Látogatói regisztráció, bejelentkezés, „cookies” használata és webfigyelés: szolgáltatásaink során cookie-kkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie.kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal gyűjtünk nem személyes adatokat és követjük nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozzuk és rögzítjük webes felületeink használatát és látogatását, mely adatokat összegyűjtjük és azokat összesítve statisztikaként – a felhasználó személyének beazonosítására alkalmatlan módon – használhatjuk fel.

A CHILI HOTSPOT Kft. által üzemeltetett webes felületek látogatói minden esetben önkéntesen dönthetnek a kért információk megadásáról. Az információk megadása tehát nem kötelező, de egyes szolgáltatások csak az önkéntes adatszolgáltatás alapján vehetők igénybe.

Az adatok megadása során minden esetben jelzésre kerül, hogy melyek azok az adatok, amelyeknek a megadása feltétlenül szükséges az adott szolgáltatás igénybevételéhez.

A felhasználóktól kért adatokat piackutatási célokra, célzott reklámok küldésére, illetve szolgáltatásaink minőségének folyamatos javításához használjuk fel. Harmadik fél számára a CHILI HOTSPOT Kft. nem szolgáltat ki beazonosítható, személyre vonatkoztatható adatot.

Az átadott adatok kezelője a CHILI HOTSPOT Kft, a webes felületek üzemeltetője.

 

Hozzászólások lezárva.